Satılık Kangallar Üretim Çiftligi

Satılık Kangallar Üretim Çiftligi Yavrusu,Altın kangal köpek çiftliği yavru satışları,yavru kangal fiyatları ve güncel satıştaki kangal köpek yavruları.apısal ve güç olarak incelendiği zaman, kangal köpeklerinin son derece kuvvetli ve kaslı bir bedene sahip olduğu görülmektedir. Bu beden yapısı, genetiktir. Bu köpekler o kadar kuvvetlidir ki, ağırlıklarının 2 veya 3 katı olan ağrılıkları ağızlarıyla sürükler. Genetik yapısı ve de özellikleri itibariyle kangallar, kapalı yerde yaşamaya uygun köpekler değillerdir. Bu nedenle bu tür köpeklerin geniş alanlarda yaşaması en uygunudur. Özellikle de çocuklarını ve kendilerini korumak isteyen aileler de, kangal köpeklerini bahçelerinde beslemektedirler. Çünkü bu köpekler sahibine karşı oldukça dost canlısıdır ve de tam bir koruyucudur.Bu nedenle kangal köpekleri, Anadolu’da çoban köpekleri olarak oldukça yaygın bir şekilde kullanılmış ve hala kullanılmaya devam etmektedir. Aynı zamanda bu köpekler, yaşamış olduğu bölgeyi oldukça iyi bir şekilde benimser ve yaşam alanı olmayan bölgelerde ise saldırgan ve agresif bir tavır takınmazlar. Bunun dışında kangal köpekleri insanlar ile de oldukça kuvvetli ve sağlam ilişkiler de kurmaktadırlar. Bu durum da, bu köpeklerin neden bu denli sevildiğini ortaya koymaktadır.Kangal köpeklerinin özellikleri incelendiği takdirde, bu ırkın son derece sakin yapılı ve de akıllı oldukları akla gelen ilk özelliklerdir. Fakat bu özelliklerine rağmen, kangal köpekleri oldukça korumalı bir yapıdadır. Şüphesiz bunda ise ırksal yatkınlık ve bu köpeklerin çoban köpekleri olması önemli bir rol oynar. Bu köpekler, eğer kendi bölgelerinde başka tür köpeklere rastlarlarsa ya da kendilerine bir bekçilik görevi verilirse oldukça agresif bir yapıya bürünmektedirler.Çeşitli kaynaklara göre kangalların varlığı yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Osmanlı Devletine ait kayıtlarda kangalın yetiştiriciliğinin yapıldığı ve çeşitli belgelerde çok güçlü bir hayvan olduğundan bahsedilmektedir. Tüm dünyadaki köpek ırkları içerisinde de kurt ile dövüşüp yenebilen tek köpek ırkı olarak bilinmektedir. Diğer yabani hayvanlarla da çok iyi başedebilmektedir.Adını Orta Asyadan göç eden “Kanglı” isimli bir Türk boyundan aldığı tahmin edilen kangal ırkı köpekler soğuk iklim şartlarında adapte olmuş bir ırk olarak Sivas ilimizin Kangal ilçesi veya Anadolunun başka illerinde de yaygın olarak yetiştirilmekte olup bu ırkın ilk olarak nasıl türediğine dair kesin bir bilgi yoktur.

Satılık Kangallar Üretim Çiftligi

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.