satılık kangal yavrusu muş

satılık kangal yavrusu muş urtlar genellikle koloni halinde yaşarlar. Dolayısıyla sürüye grup halinde saldırırlar. Kurdu uzun süre kovalayan Kangallar sürüyü savunmasız olarak bırakırlar. Bazı kurtlar koloniden birini köpekleri peşine takması için görevlendirir, sonra farklı yönlerden sürüye saldırırlar.Çobanların bu durumlar için önlem almaları gerekebilir.Bunlardan biri,köpeklerden bir veya ikisini yanında bağlı olarak yedekte tutmaktır. Diğer köpekler kurdun peşine takılıp sürüden uzaklaşınca yedek köpekler devreye girer.Bu gibi Saldırıları önlemek,çobanın ve  köpeklerin deneyimlerine bağlıdır.Daha önce bütün saldırılara mağruz kalmış köpekler kurdu bir süre kovaladıktan sonra geri dönüp sürüsünün çevresinde çark gibi döner ve etrafı araştırırlar.Köpekler geri dönerken bazen bir veya ikisi takibe devam eder.Sürünün yanına dönen köpekler,sürüyü tehdit eden herhangi bir tehlike olmadığını görürse ve hala kurdun peşinde köpek varsa tekrar kurdun peşine düşerler.Köpeklerin bu davranışı,günün değişik zamanlarına göre farklılık gösterir.Gündüz ısrarla kovalarken gece vakti kovalamada fazla ısrarcı olmaz ve sürülerinin başına çabuk dönerler.satılık kangal

Kurdu ısrarla takip eden Kangallar, saldırıyı püskürtüp kısa süre sonra sürünün yanına dönen kangallar kadar uzun ömürlü olmazlar. Bunun iki nedeni vardır: Birincisi, kurt kapanı denilen tuzağa düşerek kurtlar; ikincisi, diğer sürülerin köpekleri tarafından öldürülme olasılıklarının yüksek olmasıdır. Israrcı kangallar günün birinde kurtların bir davranış şekli olan ve kurt kapanı adı verilen tuzağa düşüp onlara yem olurlar. Kurt kapanı; kurtlardan birinin sürüye yanaşıp köpeklerin dikkatini çekerek kaçması ve peşinden gelen köpeği sürüden uzak bir yerde, aile fertleri ile pusuya düşürüp öldürmesine denir.satılık kangal yavrusu

Kangalların diğer sürülerin köpekleri öldürülmesi olayında ise çobanların rolü büyüktür.Bu çobanlar; kurt kovalarken sürüden uzaklaşan cesur bir Kangal köpeğine, dönüşte –koruyup kollamaları gerekirken–kendi köpeklerini saldırttırırlar. Bu ve benzeri olaylardaki çobanın davranışı,eğitimi ve bilinçli olması ile ilgilidir.

Kurdu çok uzun süre kovaladıktan sonra öldüren Kangallar da vardır. Bu uzun takipten sonra kurtlar kurtulsalar da takipte ısrarlı olan Kangalların koruduğu sürülere ikinci kez yanaşmazlar. Sürü emniyetini elden bırakmayan ve kurdu kısa bir süre kovalayıp geri dönen Kangalların sürüleri ise kurt saldırılarına daha fazla maruz kalırlar.kangal yavrusu fiyatı

Kurtlar yavrularını büyütünceye kadar,yerlerini belli etmemek için,yuvalarının etrafındaki sürülere zarar vermekten
kaçınırlar.Saldırılarını en çok gece ve sabahın erken saatlerinde yaparlar. Kurt saldırılarının ender görüldüğü gündüz
vakitlerinde Kangallar, yarı uyku halinde dinlenmesi ile harekete geçerler. Kangallar geceleri daha aktiftir ve sürü yatana kadar sürekli etrafında dolaşırlar; sürü yattıktan sonrada etrafında belirli bir konumda yatarlar.kangal yavrusu satışı

Sivas Kangal Köpeği Lisanslı
Sivas Kangal Köpeği Lisanslı
Share