satılık kangal yavrusu bingöl

satılık kangal yavrusu bingölsatılık kangal yavrusu bingöl Çoban,gece uyurken sürünün hareketlenmesi halinde uyanmak için, sürü içinden kendine alıştırdığı bir koyunu eline bağlar. Bu koyuna halk arasında”bağcak koyunu” denir. Dinlenmekte olan sürü herhangi bir nedenle hareketlendiğinde bağcak koyunu da harekete geçerek çobanı uyandırır.Çobanın herhangi bir sebeple sürüsünün yanında bulunmaması halinde bile, sürü hareket ettiği zaman deneyimli ve iyi yetiştirilmiş Kangallar –çoban aramadan– sürüyle birlikte gider ve sürünün korunmasını sağlamaya çalışırlar. İyi bir Kangal köpeği şartlar ne olursa olsun sürüyü asla yalnız bırakmazlar.satılık kangal

ivas kangal köpeklerini bilmeyeniniz yoktur. Peki bu hayvan hakkında ne kadar bilgiye sahibiz? Bu hayvan hakkında neler biliyoruz.  Bildiklerimi araştırdıklarımı sizlerle paylaşmak için bu yazıyı sizlerle paylaşıyorum. Kangal köpeklerine ilgisi olan veya olmayan herkes için paylaşıyorum

Tarihçesi Kangal Köpeğinin tarihçesi araştırıldığında en lüçük bir belgeye rastlanmamıştır. Kangal köpeği hakkında çeşitli rivayetler söz konusudur. Bir rivayete göre M.Ö. Asurlular ve Babilliler zamanında türediği, aslan ve kaplan gibi vahşi hayvanlara karşı korunmak, savaşlarda yararlanmak amacıyla büyük bir özenle yetiştirildiği anlatılmaktadır. Bu köpeğin çok rahat bir şekilde aslanı mağlup ettiği söylenmektedir.

İkinci bir rivayete göre, Hint mihracesinin Osmanlı padişahına (Yavuz Sultan Selim veya 4. Murat’a) bir köpek hediye etmesiyle başlamaktadır. Sarayda bulunan ve aslanla boğuşan bu köpek aslanı öldürüyor. Böylece padişahın nazarında büyük bir ilgi görüyor. Osmanlı ordusu doğu seferine gelişinde Kangal Deliktaş dolaylarında köpeğin kaybolduğu ve bütün aramalara rağmen bulunamadığı, Kangaldaki köpeklerin bu köpeğin soyundan türediği rivayetler arasındadır.

17.Yüzyılda Evliya Çelebi Seyahatnamesinde aslan kadar kuvvetli olarak tarif ettiği bu köpeklerden bahsetmektedir. Osmanlı İmparatorluğu kurucularının bu köpeği beraberlerinde Anadolu’ya getirdikleri ve Osmanlının Avrupa’ya yayılmasıyla çoğu Avrupa Çoban Köpeğinin de bu ırktan türediği sanılmaktadır.

Kangallar sürüye yaklaşan yabancı insanlara karşı da sürüyü korurlar. Yaklaşan bir yabancı gördüklerinde bir araya gelip havlayarak ona doğru koşarlar ve onu uyararak onu sürüden uzak tutmaya çalışılar. Çoban müdahale etmez ve yabancı koşarak kaçarsa köpekler onu kovalar ve yaralanmasına neden olabilir. Kangallarda bölge koruması ön plandadır. Sürüden uzak bir mesafeden geçen yabancılara sadece havlayarak varlıklarını bildirirler.

Sürüde kullanılacak Kangalların kardeş olmalarına özen gösterilmelidir. Çünkü kardeş birbirlerini daima kollar ve hiç bir durumda terk etmeler. Sürüde bulunan Kangallar arasında daima hiyerarşik bir düzen vardır. En güçlü köpek sürünün lideridir. Doğal şartlarda dişi ile o çiftleşir. Aralarında kavga çıkan gençlere o müdahale edip ayırır. Yemek aynı kaptan yenecekse önce o karnını doyurur.

Share